Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 07 2018

Dimrost
Przychodzi w życiu taki moment, kiedy wiesz, że musisz odpuścić. Cud, na który liczyłaś ominął Cię szerokim łukiem. Los nie wyciągnął życzliwej ręki. Nieprzypadkowe przypadki nie były po Twojej stronie. Nadzieja umarła. Zaakceptuj to. Ta decyzja może być najlepszą w Twoim życiu.
— znalezione.

January 03 2018

Dimrost
Czasami powinno się odchodzić. Czasami trzeba. Mimo, że rozstania zazwyczaj bolą. Ktoś wyrwał przecież kawałek Twojej duszy i trzyma ją w kieszeni, albo porysował sobą tak bardzo Twoje serce, że z każdym uderzeniem czujesz jego istnienie. I przez jakiś czas nie wiesz co masz ze sobą zrobić. Nie staniesz przecież po środku przestrzeni z wylewającymi się z duszy emocjami i nie będziesz spacerował z krwawiącym sercem zostawiając ślady uczuć w życiu tej osoby. Więc chowasz się w sobie, uciekasz, chcesz zamarznąć, udajesz, że nic nie czujesz. Próbujesz zapełnić skradzione fragmenty. W końcu łatasz te rany, bo nie da się przecież długo tak żyć. I stajesz się inny niż byłeś. Właściwie piękniejszy. Myślę, że ludzie nas zmieniają, rozstania też nas zmieniają, ale najbardziej zmienia nas pustka po drugim człowieku, bo wtedy zaczynamy wiedzieć czego w życiu brakuje nam wyjątkowo.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Dimrost
Jeśli podasz mu wszystko na tacy, będzie syty - a to znaczy, że nie będzie pragnął więcej.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
Dimrost

January 02 2018

Dimrost

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir viaszydera szydera
Dimrost
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
Reposted fromsablemarguerite sablemarguerite viaszydera szydera
6777 509b 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaMigotliwa Migotliwa
Dimrost
Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
Reposted fromwhoknows whoknows viaMigotliwa Migotliwa
Dimrost
To bzdura, że mężczyzna ma Cię akceptować taką jaka jesteś. On ma za Tobą szaleć. I działać na Ciebie tak, że po jednym spojrzeniu nie możesz sobie przypomnieć hasła do skrzynki, które zmieniłaś trzy lata temu. W dzisiejszych czasach za bardzo ceni się wygodę, a zupełnie nie docenia chemii między ludźmi.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaMigotliwa Migotliwa

December 29 2017

Dimrost
7544 bce4
Dimrost
5560 88f9 500
Reposted fromnadmiarweny nadmiarweny viahope24 hope24
Dimrost
6371 9d32 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viahope24 hope24

December 28 2017

Dimrost
Nie wymażę niczego z mojego życia. Każda rzecz, nawet najmniejsza rzecz doprowadziła mnie do tego, kim jestem teraz. Rzeczy piękne nauczyły mnie kochać życie. Rzeczy złe nauczyły mnie jak żyć.
— Bob Marley
Reposted frompesy pesy viaszydera szydera
Dimrost
4327 09be 500
Reposted fromanjove anjove viaszydera szydera
Dimrost
5420 ea2e
Reposted from777727772 777727772 viaMartwa13 Martwa13

December 27 2017

Dimrost
Można się nauczyć przeżywać swoje emocje tak, by nas i innych nie zalewały. Tak, by nami nie rządziły. A także, by ich nie tłumić, nie wypierać, nie zaprzeczać im. Mieć ich świadomość, wiedzieć, co one znaczą i dlaczego się pojawiają. Szanować je jako objaw człowieczeństwa i życia wewnętrznego, jako objaw prawdziwych potrzeb, stanów i celów. Można się nauczyć nie poddawać im całkowicie. By się tego nauczyć, trzeba wejść na arcyciekawą drogę psychologicznej pracy nad sobą.
Dimrost
Reposted frombluuu bluuu viajointskurwysyn jointskurwysyn
Dimrost
Dimrost
Podróże w czasie są możliwe, bo muzyka, która grała w tle tamtych dni to żywe wspomnienia. 
Reposted fromiamstrong iamstrong viajointskurwysyn jointskurwysyn
Dimrost
Fakt, że cierpisz, znaczy, że pozwoliłaś, aby ktoś miał dla ciebie znaczenie.
— Emery Lord
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl